سهام شرکت بانك ملت (وبملت)

آخرین قیمت سهام بانك ملت (وبملت) : 1,936 ریال

آخرین آمار معاملات
آخرین قیمت : 1,936 ریال
نسبت به دیروز : 7 ریال
درصد تغییر: 1.61 %
قیمت آغازین: 1,950 ریال
آخرین معامله: 1,960 ریال
بالاترین قیمت: 1,997 ریال
روز گذشته: 1,929 ریال
EPS: 408
P/E: 4.7
حجم معاملات: 2,187,651
ارزش معاملات: 4302 م.ر
تعداد: 270
تاثیر در شاخص: 6.23 %
ارزش بازار: 77,440,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم بانك ملت (وبملت)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
وانصار بانك انصار
2,310 ریال 41 1.81%
وبصادر بانك صادرات ايران
792 ریال 6- -0.75%
وپارس بانك‌پارسيان‌
2,658 ریال -- --
وپاسار بانك پاسارگاد
1,532 ریال 2 0.13%
وپاسارح ح.بانك پاسارگاد
500 ریال -- --
وپست پست بانك ايران
1,415 ریال 9- -0.63%
وتجارت بانك تجارت
1,003 ریال 1 0.1%
وسينا بانك سينا
1,696 ریال 22 1.31%
وكار بانك‌ كارآفرين‌
2,191 ریال -- --
ونوين بانك‌اقتصادنوين‌
2,304 ریال -- --