سهام شرکت بانك ملت (وبملت)

آخرین قیمت سهام بانك ملت (وبملت) : 2,456 ریال

آخرین آمار معاملات
آخرین قیمت : 2,456 ریال
نسبت به دیروز : 25 ریال
درصد تغییر: 1.03 %
قیمت آغازین: 2,410 ریال
آخرین معامله: 2,450 ریال
بالاترین قیمت: 2,489 ریال
روز گذشته: 2,431 ریال
EPS: 408
P/E: 6
حجم معاملات: 33,559,610
ارزش معاملات: 82430 م.ر
تعداد: 2377
تاثیر در شاخص: 21.3 %
ارزش بازار: 98,240,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم بانك ملت (وبملت)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
وانصار بانك انصار
2,931 ریال 96 3.39%
وبصادر بانك صادرات ايران
957 ریال 32 3.46%
وپارس بانك‌پارسيان‌
3,008 ریال 6- -0.2%
وپاسار بانك پاسارگاد
2,686 ریال 9 -0.11%
وپاسارح ح.بانك پاسارگاد
--- --- ---
وپست پست بانك ايران
7,044 ریال 207- -2.85%
وتجارت بانك تجارت
1,144 ریال 18 1.6%
وسينا بانك سينا
2,689 ریال 65 2.48%
وكار بانك‌ كارآفرين‌
2,763 ریال 98 3.98%
ونوين بانك‌اقتصادنوين‌
2,381 ریال 1- -0.04%