سهام شرکت بانك ملت (وبملت)

آخرین قیمت سهام بانك ملت (وبملت) : 2,328 ریال

آمار معاملات امروز، یکشنبه 31 فروردین 1393
آخرین قیمت : 2,328 ریال
نسبت به دیروز : 16 ریال
درصد تغییر: 0.69 %
قیمت آغازین: 2,333 ریال
آخرین معامله: 2,340 ریال
بالاترین قیمت: 2,375 ریال
روز گذشته: 2,312 ریال
EPS: 408
P/E: 5.7
حجم معاملات: 4,881,915
ارزش معاملات: 11478 م.ر
تعداد: 449
تاثیر در شاخص: 13.13 %
ارزش بازار: 93,120,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم بانك ملت (وبملت)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
وانصار بانك انصار
2,872 ریال 30 1.06%
وبصادر بانك صادرات ايران
1,016 ریال 10 0.99%
وپارس بانك‌پارسيان‌
3,689 ریال 11 0.3%
وپاسار بانك پاسارگاد
2,758 ریال 30 1.1%
وپاسارح ح.بانك پاسارگاد
--- --- ---
وپست پست بانك ايران
7,066 ریال 117 1.68%
وتجارت بانك تجارت
1,247 ریال 5 0.4%
وسينا بانك سينا
3,137 ریال 7 3.99%
وكار بانك‌ كارآفرين‌
2,784 ریال 2- -0.07%
ونوين بانك‌اقتصادنوين‌
2,781 ریال 16- -0.57%