سهام شرکت بانك ملت (وبملت)

آخرین قیمت سهام بانك ملت (وبملت) : 2,069 ریال

آمار معاملات امروز، چهارشنبه 12 شهریور 1393
آخرین قیمت : 2,069 ریال
نسبت به دیروز : 3- ریال
درصد تغییر: -1.16 %
قیمت آغازین: 2,040 ریال
آخرین معامله: 2,048 ریال
بالاترین قیمت: 2,060 ریال
روز گذشته: 2,072 ریال
EPS: 408
P/E: 5.1
حجم معاملات: 1,352,837
ارزش معاملات: 2761 م.ر
تعداد: 240
تاثیر در شاخص: -2.65 %
ارزش بازار: 82,760,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم بانك ملت (وبملت)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
وانصار بانك انصار
2,319 ریال 2- -0.39%
وبصادر بانك صادرات ايران
801 ریال 2 0.13%
وپارس بانك‌پارسيان‌
2,782 ریال 2 0%
وپاسار بانك پاسارگاد
1,710 ریال 2- 0.23%
وپاسارح ح.بانك پاسارگاد
652 ریال 3 -1.39%
وپست پست بانك ايران
7,044 ریال 207- -2.85%
وتجارت بانك تجارت
1,004 ریال -- --
وسينا بانك سينا
1,897 ریال -- --
وكار بانك‌ كارآفرين‌
2,401 ریال 1- -4%
ونوين بانك‌اقتصادنوين‌
2,211 ریال -- --