سهام شرکت پارس‌ دارو (دپارس)

آخرین قیمت سهام پارس‌ دارو (دپارس) : 33,450 ریال

آمار معاملات امروز، دوشنبه 10 شهریور 1393
آخرین قیمت : 33,450 ریال
نسبت به دیروز : 63 ریال
درصد تغییر: 0.34 %
قیمت آغازین: 33,501 ریال
آخرین معامله: 33,501 ریال
بالاترین قیمت: 34,000 ریال
روز گذشته: 33,387 ریال
EPS: 6624
P/E: 5
حجم معاملات: 8,591
ارزش معاملات: 290 م.ر
تعداد: 18
تاثیر در شاخص: 0.1 %
ارزش بازار: 2,341,500 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم پارس‌ دارو (دپارس)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
دابور داروسازي‌ ابوريحان‌
17,620 ریال 10- -2.67%
دارو كارخانجات‌داروپخش‌
7,285 ریال 2 2.17%
داسوه داروسازي‌ اسوه‌
10,902 ریال -- --
دالبر البرزدارو
10,028 ریال -- --
دامين داروسازي‌ امين‌
13,766 ریال 44- -1.35%
دتماد توليدمواداوليه‌داروپخش‌
16,633 ریال 27- -0.16%
دتهران داروسازي‌ تهران‌ دارو
--- --- ---
دجابر داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌
7,685 ریال 2- -0.48%
ددام داملران‌
11,874 ریال 442 3.65%
درازك دارويي‌ رازك‌
24,043 ریال 54 2.55%
دروز داروسازي‌ روزدارو
6,001 ریال 26 0.44%
دزهراوي داروسازي‌زهراوي‌
45,781 ریال 14- -3.47%
دسبحا گروه دارويي سبحان
7,431 ریال 1 0%
دسبحاح ح .گروه دارويي سبحان
7,482 ریال 733 10.86%
دسينا داروسازي‌ سينا
13,203 ریال 42- -3.99%
دسيناح ح . داروسازي‌ سينا
14,400 ریال 5,125 55.26%
دشيمي شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌
6,341 ریال 22 2.85%
دعبيد لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌
8,260 ریال 30 0.36%
دفارا داروسازي‌ فارابي‌
10,909 ریال 1- -0.09%
دفرا فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌
8,642 ریال 1- 0.58%
دكوثر داروسازي‌ كوثر
4,260 ریال 3- -0.3%
دكيمي كيميدارو
6,297 ریال 32 1.36%
دلر داروسازي‌ اكسير
18,716 ریال 691 3.83%
دلقما دارويي‌ لقمان‌
3,915 ریال 150 3.85%
دلقماح ح . دارويي‌ لقمان‌
3,084 ریال 228 7.98%
ديران ايران‌دارو
7,109 ریال -- --
ديرانح ح . ‌ايران‌دارو
6,000 ریال 1,551- -20.54%
شتهران تهران‌ شيمي‌
13,631 ریال 3- -0.02%
والبر سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌
4,606 ریال -- --
والبرح ح . سرمايه گذاري‌البرز(هلدينگ‌
4,485 ریال 80- -1.75%
وپخش داروپخش‌ (هلدينگ‌
15,844 ریال -- --