سهام شرکت قند لرستان‌ (قلرست)

آخرین قیمت سهام قند لرستان‌ (قلرست) : 33,010 ریال

آمار معاملات امروز، شنبه 1 شهریور 1393
آخرین قیمت : 33,010 ریال
نسبت به دیروز : 92 ریال
درصد تغییر: 0.28 %
قیمت آغازین: 33,000 ریال
آخرین معامله: 33,250 ریال
بالاترین قیمت: 34,000 ریال
روز گذشته: 32,918 ریال
EPS: 2660
P/E: 12.4
حجم معاملات: 4,237
ارزش معاملات: 141 م.ر
تعداد: 9
تاثیر در شاخص: 0.05 %
ارزش بازار: 792,240 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم قند لرستان‌ (قلرست)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
قپيرا فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر
5,134 ریال 27 0.53%
قثابت قند ثابت‌ خراسان‌
2,262 ریال 87 4%
قزوين كارخانجات‌ قند قزوين‌
2,871 ریال 4- -0.14%
قشرين قند شيرين‌ خراسان‌
6,032 ریال 187 3.2%
قشكر شكرشاهرود
2,004 ریال 25- -1.23%
قشكرح ح . ‌ شكرشاهرود
--- --- ---
قشهد شهد
18,352 ریال 36 0.2%
قصفها قنداصفهان‌
4,466 ریال 7 0.16%
قمرو قند مرودشت‌
5,685 ریال 1- -0.02%
قنقش قندنقش‌جهان‌
9,941 ریال 20- -0.2%
قنيشا قند نيشابور
3,996 ریال 56- -1.38%
قنيشاح ح . قند نيشابور
4,150 ریال 50- -1.19%
قهكمت قندهكمتان‌
3,102 ریال 30- -0.96%