سهام شرکت قند لرستان‌ (قلرست)

آخرین قیمت سهام قند لرستان‌ (قلرست) : 30,668 ریال

آمار معاملات امروز، یکشنبه 30 شهریور 1393
آخرین قیمت : 30,668 ریال
نسبت به دیروز : 1,233- ریال
درصد تغییر: -3.87 %
قیمت آغازین: 30,625 ریال
آخرین معامله: 30,625 ریال
بالاترین قیمت: 31,500 ریال
روز گذشته: 31,901 ریال
EPS: 2660
P/E: 11.5
حجم معاملات: 33,093
ارزش معاملات: 1014 م.ر
تعداد: 48
تاثیر در شاخص: -0.65 %
ارزش بازار: 736,032 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم قند لرستان‌ (قلرست)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
قپيرا فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر
5,277 ریال 1 0.02%
قثابت قند ثابت‌ خراسان‌
2,262 ریال 87 4%
قزوين كارخانجات‌ قند قزوين‌
2,899 ریال 5 0.17%
قشرين قند شيرين‌ خراسان‌
5,948 ریال 2- -0.03%
قشكر شكرشاهرود
1,980 ریال 4 0.2%
قشكرح ح . ‌ شكرشاهرود
--- --- ---
قشهد شهد
9,750 ریال 152- -1.54%
قصفها قنداصفهان‌
4,471 ریال 19 0.43%
قمرو قند مرودشت‌
4,953 ریال 178- -3.47%
قنقش قندنقش‌جهان‌
9,310 ریال 107- -1.14%
قنيشا قند نيشابور
4,795 ریال 13- -0.27%
قنيشاح ح . قند نيشابور
4,150 ریال 50- -1.19%
قهكمت قندهكمتان‌
3,154 ریال 17- -0.54%