سهام شرکت قند لرستان‌ (قلرست)

آخرین قیمت سهام قند لرستان‌ (قلرست) : 29,504 ریال

آخرین آمار معاملات
آخرین قیمت : 29,504 ریال
نسبت به دیروز : 311 ریال
درصد تغییر: 1.07 %
قیمت آغازین: 29,000 ریال
آخرین معامله: 29,480 ریال
بالاترین قیمت: 29,980 ریال
روز گذشته: 29,193 ریال
EPS: 2660
P/E: 11.1
حجم معاملات: 35,152
ارزش معاملات: 1037 م.ر
تعداد: 94
تاثیر در شاخص: 0.17 %
ارزش بازار: 708,096 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم قند لرستان‌ (قلرست)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
قپيرا فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر
5,407 ریال 35- -0.64%
قثابت قند ثابت‌ خراسان‌
1,727 ریال 16- -0.92%
قزوين كارخانجات‌ قند قزوين‌
4,308 ریال 161 3.88%
قشرين قند شيرين‌ خراسان‌
7,060 ریال 282- -3.84%
قشكر شكرشاهرود
1,981 ریال 5- -0.25%
قشكرح ح . ‌ شكرشاهرود
--- --- ---
قشهد شهد
9,648 ریال 89- -0.91%
قصفها قنداصفهان‌
4,990 ریال 149 3.08%
قمرو قند مرودشت‌
4,523 ریال 11 0.24%
قنقش قندنقش‌جهان‌
9,186 ریال 353 4%
قنيشا قند نيشابور
5,690 ریال 83 1.48%
قنيشاح ح . قند نيشابور
4,150 ریال 50- -1.19%
قهكمت قندهكمتان‌
3,158 ریال 24 0.77%