سهام شرکت قند لرستان‌ (قلرست)

آخرین قیمت سهام قند لرستان‌ (قلرست) : 40,473 ریال

آمار معاملات امروز، یکشنبه 31 فروردین 1393
آخرین قیمت : 40,473 ریال
نسبت به دیروز : 10- ریال
درصد تغییر: -1.19 %
قیمت آغازین: 39,831 ریال
آخرین معامله: 40,000 ریال
بالاترین قیمت: 41,900 ریال
روز گذشته: 40,483 ریال
EPS: 4516
P/E: 9
حجم معاملات: 3,446
ارزش معاملات: 139 م.ر
تعداد: 10
تاثیر در شاخص: --
ارزش بازار: 971,352 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم قند لرستان‌ (قلرست)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
قپيرا فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر
6,339 ریال 14- -1.68%
قثابت قند ثابت‌ خراسان‌
7,608 ریال 292 3.99%
قزوين كارخانجات‌ قند قزوين‌
4,158 ریال 84 3.95%
قشرين قند شيرين‌ خراسان‌
6,272 ریال 128 3.99%
قشكر شكرشاهرود
3,002 ریال 96- -3.16%
قشكرح ح . ‌ شكرشاهرود
--- --- ---
قشهد شهد
21,534 ریال 889- -4%
قصفها قنداصفهان‌
7,154 ریال 132 2.53%
قمرو قند مرودشت‌
8,345 ریال 90- -2.19%
قنقش قندنقش‌جهان‌
12,439 ریال 103- -3.99%
قنيشا قند نيشابور
5,174 ریال 8 -0.93%
قنيشاح ح . قند نيشابور
4,150 ریال 50- -1.19%
قهكمت قندهكمتان‌
5,021 ریال 92 3.02%