سهام شرکت قند لرستان‌ (قلرست)

آخرین قیمت سهام قند لرستان‌ (قلرست) : 32,099 ریال

آمار معاملات امروز، چهارشنبه 8 مرداد 1393
آخرین قیمت : 32,099 ریال
نسبت به دیروز : 670- ریال
درصد تغییر: -2.04 %
قیمت آغازین: 31,459 ریال
آخرین معامله: 31,459 ریال
بالاترین قیمت: 32,701 ریال
روز گذشته: 32,769 ریال
EPS: 5003
P/E: 6.4
حجم معاملات: 19,960
ارزش معاملات: 640 م.ر
تعداد: 50
تاثیر در شاخص: -0.35 %
ارزش بازار: 770,376 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم قند لرستان‌ (قلرست)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
قپيرا فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر
5,717 ریال 77 1.37%
قثابت قند ثابت‌ خراسان‌
1,799 ریال 69 3.99%
قزوين كارخانجات‌ قند قزوين‌
3,117 ریال 44 1.43%
قشرين قند شيرين‌ خراسان‌
5,586 ریال 178 3.29%
قشكر شكرشاهرود
2,219 ریال 56 2.59%
قشكرح ح . ‌ شكرشاهرود
--- --- ---
قشهد شهد
17,426 ریال 649 3.87%
قصفها قنداصفهان‌
5,142 ریال 102 2.02%
قمرو قند مرودشت‌
5,781 ریال 158- -2.66%
قنقش قندنقش‌جهان‌
9,941 ریال 20- -0.2%
قنيشا قند نيشابور
4,580 ریال 77 1.71%
قنيشاح ح . قند نيشابور
4,150 ریال 50- -1.19%
قهكمت قندهكمتان‌
3,704 ریال 137- -3.57%