سهام شرکت قند لرستان‌ (قلرست)

آخرین قیمت سهام قند لرستان‌ (قلرست) : 32,019 ریال

آمار معاملات امروز، سه شنبه 31 تیر 1393
آخرین قیمت : 32,019 ریال
نسبت به دیروز : 399- ریال
درصد تغییر: -1.23 %
قیمت آغازین: 31,122 ریال
آخرین معامله: 31,122 ریال
بالاترین قیمت: 31,122 ریال
روز گذشته: 32,418 ریال
EPS: 5003
P/E: 6.4
حجم معاملات: 5,904
ارزش معاملات: 183 م.ر
تعداد: 17
تاثیر در شاخص: -0.21 %
ارزش بازار: 768,456 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم قند لرستان‌ (قلرست)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
قپيرا فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر
5,177 ریال 17 0.33%
قثابت قند ثابت‌ خراسان‌
1,571 ریال 57 3.76%
قزوين كارخانجات‌ قند قزوين‌
2,943 ریال 16- -0.54%
قشرين قند شيرين‌ خراسان‌
5,183 ریال 35- -0.67%
قشكر شكرشاهرود
2,013 ریال 10- -0.49%
قشكرح ح . ‌ شكرشاهرود
--- --- ---
قشهد شهد
17,056 ریال 130- -0.76%
قصفها قنداصفهان‌
4,772 ریال 3 0.06%
قمرو قند مرودشت‌
5,730 ریال 12 0.21%
قنقش قندنقش‌جهان‌
9,948 ریال 55- -0.55%
قنيشا قند نيشابور
4,485 ریال 163 3.77%
قنيشاح ح . قند نيشابور
4,150 ریال 50- -1.19%
قهكمت قندهكمتان‌
3,975 ریال 10- -0.25%