سهام شرکت قند لرستان‌ (قلرست)

آخرین قیمت سهام قند لرستان‌ (قلرست) : 34,825 ریال

آمار معاملات امروز، سه شنبه 11 شهریور 1393
آخرین قیمت : 34,825 ریال
نسبت به دیروز : 160- ریال
درصد تغییر: -4 %
قیمت آغازین: 33,586 ریال
آخرین معامله: 33,586 ریال
بالاترین قیمت: 35,000 ریال
روز گذشته: 34,985 ریال
EPS: 2660
P/E: 13.1
حجم معاملات: 2,450
ارزش معاملات: 82 م.ر
تعداد: 10
تاثیر در شاخص: -0.08 %
ارزش بازار: 835,800 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم قند لرستان‌ (قلرست)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
قپيرا فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر
5,295 ریال 48- -3.52%
قثابت قند ثابت‌ خراسان‌
2,262 ریال 87 4%
قزوين كارخانجات‌ قند قزوين‌
2,964 ریال 103- -3.98%
قشرين قند شيرين‌ خراسان‌
6,261 ریال 162- -0.37%
قشكر شكرشاهرود
2,072 ریال 46- -2.27%
قشكرح ح . ‌ شكرشاهرود
--- --- ---
قشهد شهد
18,737 ریال 128- -4%
قصفها قنداصفهان‌
4,633 ریال 111- -3.98%
قمرو قند مرودشت‌
5,190 ریال 206- -3.82%
قنقش قندنقش‌جهان‌
9,310 ریال 107- -1.14%
قنيشا قند نيشابور
4,074 ریال 99- -3.93%
قنيشاح ح . قند نيشابور
4,150 ریال 50- -1.19%
قهكمت قندهكمتان‌
3,453 ریال 85- -3.99%