سهام شرکت بانك انصار (وانصار)

آخرین قیمت سهام بانك انصار (وانصار) : 2,056 ریال

آخرین آمار معاملات
آخرین قیمت : 2,056 ریال
نسبت به دیروز : 74- ریال
درصد تغییر: -3.47 %
قیمت آغازین: 2,045 ریال
آخرین معامله: 2,055 ریال
بالاترین قیمت: 2,138 ریال
روز گذشته: 2,130 ریال
EPS: 433
P/E: 4.7
حجم معاملات: 2,876,363
ارزش معاملات: 5912 م.ر
تعداد: 372
تاثیر در شاخص: -9.8 %
ارزش بازار: 12,336,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم بانك انصار (وانصار)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
وبصادر بانك صادرات ايران
791 ریال 6 0.76%
وبملت بانك ملت
1,958 ریال 2 0.1%
وپارس بانك‌پارسيان‌
2,737 ریال 6- -0.22%
وپاسار بانك پاسارگاد
1,653 ریال 5- -0.3%
وپاسارح ح.بانك پاسارگاد
557 ریال 18- -3.13%
وپست پست بانك ايران
1,440 ریال 24 1.69%
وتجارت بانك تجارت
1,005 ریال -- --
وسينا بانك سينا
1,851 ریال 8- -0.43%
وكار بانك‌ كارآفرين‌
2,285 ریال 47- -2.02%
ونوين بانك‌اقتصادنوين‌
2,234 ریال 1- -0.04%