سهام شرکت بانك انصار (وانصار)

آخرین قیمت سهام بانك انصار (وانصار) : 2,882 ریال

آمار معاملات امروز، چهارشنبه 27 فروردین 1393
آخرین قیمت : 2,882 ریال
نسبت به دیروز : 8 ریال
درصد تغییر: 0.28 %
قیمت آغازین: 2,869 ریال
آخرین معامله: 2,881 ریال
بالاترین قیمت: 2,959 ریال
روز گذشته: 2,874 ریال
EPS: 433
P/E: 6.7
حجم معاملات: 689,693
ارزش معاملات: 2001 م.ر
تعداد: 153
تاثیر در شاخص: 0.98 %
ارزش بازار: 17,292,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم بانك انصار (وانصار)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
وبصادر بانك صادرات ايران
1,021 ریال 4- -0.39%
وبملت بانك ملت
2,333 ریال 13 0.56%
وپارس بانك‌پارسيان‌
3,697 ریال 1 0.03%
وپاسار بانك پاسارگاد
2,749 ریال 28 1.03%
وپاسارح ح.بانك پاسارگاد
--- --- ---
وپست پست بانك ايران
7,173 ریال 129- -1.77%
وتجارت بانك تجارت
1,253 ریال 1 0.08%
وسينا بانك سينا
3,137 ریال 7 3.99%
وكار بانك‌ كارآفرين‌
2,809 ریال -- --
ونوين بانك‌اقتصادنوين‌
2,799 ریال 8- -0.29%