سهام شرکت بانك انصار (وانصار)

آخرین قیمت سهام بانك انصار (وانصار) : 2,931 ریال

آمار معاملات امروز، دوشنبه 6 مرداد 1393
آخرین قیمت : 2,931 ریال
نسبت به دیروز : 96 ریال
درصد تغییر: 3.39 %
قیمت آغازین: 2,850 ریال
آخرین معامله: 2,948 ریال
بالاترین قیمت: 2,948 ریال
روز گذشته: 2,835 ریال
EPS: 433
P/E: 6.8
حجم معاملات: 3,182,339
ارزش معاملات: 9328 م.ر
تعداد: 287
تاثیر در شاخص: 12.27 %
ارزش بازار: 17,586,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم بانك انصار (وانصار)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
وبصادر بانك صادرات ايران
957 ریال 32 3.46%
وبملت بانك ملت
2,143 ریال 17 0.8%
وپارس بانك‌پارسيان‌
2,995 ریال 5- -0.17%
وپاسار بانك پاسارگاد
2,686 ریال 9 -0.11%
وپاسارح ح.بانك پاسارگاد
--- --- ---
وپست پست بانك ايران
7,044 ریال 207- -2.85%
وتجارت بانك تجارت
1,144 ریال 18 1.6%
وسينا بانك سينا
2,689 ریال 65 2.48%
وكار بانك‌ كارآفرين‌
2,763 ریال 98 3.98%
ونوين بانك‌اقتصادنوين‌
2,381 ریال 1- -0.04%