سهام شرکت بانك انصار (وانصار)

آخرین قیمت سهام بانك انصار (وانصار) : 2,904 ریال

آمار معاملات امروز، پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393
آخرین قیمت : 2,904 ریال
نسبت به دیروز : 14 ریال
درصد تغییر: -0.03 %
قیمت آغازین: 2,881 ریال
آخرین معامله: 2,889 ریال
بالاترین قیمت: 2,980 ریال
روز گذشته: 2,890 ریال
EPS: 433
P/E: 6.7
حجم معاملات: 933,324
ارزش معاملات: 2730 م.ر
تعداد: 141
تاثیر در شاخص: 1.72 %
ارزش بازار: 17,424,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم بانك انصار (وانصار)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
وبصادر بانك صادرات ايران
1,021 ریال 3 -0.49%
وبملت بانك ملت
2,357 ریال 13 0.3%
وپارس بانك‌پارسيان‌
3,705 ریال 9 -0.35%
وپاسار بانك پاسارگاد
2,877 ریال 32 0.6%
وپاسارح ح.بانك پاسارگاد
--- --- ---
وپست پست بانك ايران
7,121 ریال 74- -2.02%
وتجارت بانك تجارت
1,255 ریال 2 0.56%
وسينا بانك سينا
3,137 ریال 7 3.99%
وكار بانك‌ كارآفرين‌
2,783 ریال 1- -1.01%
ونوين بانك‌اقتصادنوين‌
2,773 ریال 3- -0.36%