سهام شرکت بانك انصار (وانصار)

آخرین قیمت سهام بانك انصار (وانصار) : 2,319 ریال

آمار معاملات امروز، چهارشنبه 5 شهریور 1393
آخرین قیمت : 2,319 ریال
نسبت به دیروز : 2- ریال
درصد تغییر: -0.39 %
قیمت آغازین: 2,281 ریال
آخرین معامله: 2,312 ریال
بالاترین قیمت: 2,324 ریال
روز گذشته: 2,321 ریال
EPS: 433
P/E: 5.4
حجم معاملات: 337,295
ارزش معاملات: 778 م.ر
تعداد: 63
تاثیر در شاخص: -0.26 %
ارزش بازار: 13,914,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم بانك انصار (وانصار)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
وبصادر بانك صادرات ايران
801 ریال 2 0.13%
وبملت بانك ملت
2,069 ریال 3- -1.16%
وپارس بانك‌پارسيان‌
2,782 ریال 2 0%
وپاسار بانك پاسارگاد
1,710 ریال 2- 0.23%
وپاسارح ح.بانك پاسارگاد
652 ریال 3 -1.39%
وپست پست بانك ايران
7,044 ریال 207- -2.85%
وتجارت بانك تجارت
1,004 ریال -- --
وسينا بانك سينا
1,897 ریال -- --
وكار بانك‌ كارآفرين‌
2,401 ریال 1- -4%
ونوين بانك‌اقتصادنوين‌
2,211 ریال -- --