سهام شرکت موتوژن‌ (بموتو)

آخرین قیمت سهام موتوژن‌ (بموتو) : 7,640 ریال

آخرین آمار معاملات
آخرین قیمت : 7,640 ریال
نسبت به دیروز : 18 ریال
درصد تغییر: 0.24 %
قیمت آغازین: 7,340 ریال
آخرین معامله: 7,700 ریال
بالاترین قیمت: 7,877 ریال
روز گذشته: 7,622 ریال
EPS: 712
P/E: 10.7
حجم معاملات: 47,382
ارزش معاملات: 366 م.ر
تعداد: 18
تاثیر در شاخص: 0.27 %
ارزش بازار: 5,198,256 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم موتوژن‌ (بموتو)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
بالبر كابل‌ البرز
1,789 ریال 68 3.95%
بترانس ايران‌ ترانسفو
4,727 ریال 82- -1.71%
بترانس4 (ايران‌ ترانسفو (عمده
--- --- ---
بسويچ پارس‌سويچ‌
3,176 ریال 32 1.02%
بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
10,689 ریال 408 3.97%
بكاب صنايع‌جوشكاب‌يزد
11,420 ریال 377- -3.2%
بكام كارخانجات توليدي شهيد قندي
1,641 ریال 6- -0.36%
بنيرو نيروترانس‌
6,216 ریال 20- -0.32%