سهام شرکت موتوژن‌ (بموتو)

آخرین قیمت سهام موتوژن‌ (بموتو) : 7,650 ریال

آخرین آمار معاملات
آخرین قیمت : 7,650 ریال
نسبت به دیروز : 159 ریال
درصد تغییر: 2.12 %
قیمت آغازین: 7,498 ریال
آخرین معامله: 7,654 ریال
بالاترین قیمت: 7,790 ریال
روز گذشته: 7,491 ریال
EPS: 730
P/E: 10.5
حجم معاملات: 5,699,727
ارزش معاملات: 43604 م.ر
تعداد: 317
تاثیر در شاخص: 2.22 %
ارزش بازار: 5,205,060 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم موتوژن‌ (بموتو)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
بالبر كابل‌ البرز
2,657 ریال 5- -0.19%
بترانس ايران‌ ترانسفو
4,704 ریال 177- -3.63%
بترانس4 (ايران‌ ترانسفو (عمده
--- --- ---
بسويچ پارس‌سويچ‌
4,091 ریال 25- -0.61%
بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
11,431 ریال 145- -1.25%
بكاب صنايع‌جوشكاب‌يزد
10,712 ریال 301- -2.73%
بكام كارخانجات توليدي شهيد قندي
1,900 ریال 65- -3.31%
بنيرو نيروترانس‌
13,843 ریال -- --