سهام شرکت موتوژن‌ (بموتو)

آخرین قیمت سهام موتوژن‌ (بموتو) : 7,388 ریال

آمار معاملات امروز، شنبه 3 آبان 1393
آخرین قیمت : 7,388 ریال
نسبت به دیروز : 75- ریال
درصد تغییر: -1 %
قیمت آغازین: 7,165 ریال
آخرین معامله: 7,201 ریال
بالاترین قیمت: 7,400 ریال
روز گذشته: 7,463 ریال
EPS: 921
P/E: 8
حجم معاملات: 169,311
ارزش معاملات: 1222 م.ر
تعداد: 107
تاثیر در شاخص: -1.13 %
ارزش بازار: 5,026,795 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم موتوژن‌ (بموتو)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
بالبر كابل‌ البرز
2,350 ریال 90 3.98%
بترانس ايران‌ ترانسفو
4,591 ریال 128 2.87%
بترانس4 (ايران‌ ترانسفو (عمده
--- --- ---
بسويچ پارس‌سويچ‌
4,120 ریال 84 2.08%
بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
17,138 ریال 535 3.22%
بكاب صنايع‌جوشكاب‌يزد
10,711 ریال 84 0.79%
بكام كارخانجات توليدي شهيد قندي
1,817 ریال 15- -0.82%
بنيرو نيروترانس‌
5,773 ریال 112 1.98%