سهام شرکت موتوژن‌ (بموتو)

آخرین قیمت سهام موتوژن‌ (بموتو) : 7,557 ریال

آخرین آمار معاملات
آخرین قیمت : 7,557 ریال
نسبت به دیروز : 44- ریال
درصد تغییر: -0.58 %
قیمت آغازین: 7,297 ریال
آخرین معامله: 7,297 ریال
بالاترین قیمت: 7,301 ریال
روز گذشته: 7,601 ریال
EPS: 724
P/E: 10.4
حجم معاملات: 78,189
ارزش معاملات: 570 م.ر
تعداد: 20
تاثیر در شاخص: -0.66 %
ارزش بازار: 5,141,783 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم موتوژن‌ (بموتو)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
بالبر كابل‌ البرز
2,196 ریال 42- -1.88%
بترانس ايران‌ ترانسفو
3,997 ریال 23 0.58%
بترانس4 (ايران‌ ترانسفو (عمده
--- --- ---
بسويچ پارس‌سويچ‌
3,614 ریال 132 3.79%
بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
19,604 ریال 567 2.98%
بكاب صنايع‌جوشكاب‌يزد
11,478 ریال 397- -3.34%
بكام كارخانجات توليدي شهيد قندي
1,723 ریال 51 3.05%
بنيرو نيروترانس‌
5,581 ریال 56 1.01%