سهام شرکت موتوژن‌ (بموتو)

آخرین قیمت سهام موتوژن‌ (بموتو) : 7,696 ریال

آمار معاملات امروز، جمعه 5 اردیبهشت 1393
آخرین قیمت : 7,696 ریال
نسبت به دیروز : 14- ریال
درصد تغییر: -2.7 %
قیمت آغازین: 7,402 ریال
آخرین معامله: 7,502 ریال
بالاترین قیمت: 7,655 ریال
روز گذشته: 7,710 ریال
EPS: 730
P/E: 10.5
حجم معاملات: 20,946
ارزش معاملات: 157 م.ر
تعداد: 39
تاثیر در شاخص: -0.2 %
ارزش بازار: 5,236,358 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم موتوژن‌ (بموتو)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
بالبر كابل‌ البرز
2,568 ریال 38- -3.99%
بترانس ايران‌ ترانسفو
5,145 ریال 160 1.3%
بترانس4 (ايران‌ ترانسفو (عمده
--- --- ---
بسويچ پارس‌سويچ‌
4,299 ریال 153 3.98%
بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
10,854 ریال 180- -3.53%
بكاب صنايع‌جوشكاب‌يزد
10,712 ریال 301- -2.73%
بكام كارخانجات توليدي شهيد قندي
1,987 ریال 20- -1.84%
بنيرو نيروترانس‌
13,843 ریال -- --