سهام شرکت موتوژن‌ (بموتو)

آخرین قیمت سهام موتوژن‌ (بموتو) : 7,722 ریال

آمار معاملات امروز، جمعه 31 مرداد 1393
آخرین قیمت : 7,722 ریال
نسبت به دیروز : 1 ریال
درصد تغییر: 0.01 %
قیمت آغازین: 7,468 ریال
آخرین معامله: 7,900 ریال
بالاترین قیمت: 7,900 ریال
روز گذشته: 7,721 ریال
EPS: 724
P/E: 10.7
حجم معاملات: 35,248
ارزش معاملات: 272 م.ر
تعداد: 25
تاثیر در شاخص: 0.01 %
ارزش بازار: 5,254,049 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم موتوژن‌ (بموتو)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
بالبر كابل‌ البرز
1,837 ریال 8 0.44%
بترانس ايران‌ ترانسفو
4,473 ریال 34- -0.75%
بترانس4 (ايران‌ ترانسفو (عمده
--- --- ---
بسويچ پارس‌سويچ‌
3,495 ریال 40 1.16%
بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
14,091 ریال 42- -0.3%
بكاب صنايع‌جوشكاب‌يزد
12,191 ریال 302- -2.42%
بكام كارخانجات توليدي شهيد قندي
1,649 ریال 61 3.84%
بنيرو نيروترانس‌
5,775 ریال 216 3.89%