سهام شرکت موتوژن‌ (بموتو)

آخرین قیمت سهام موتوژن‌ (بموتو) : 7,615 ریال

آمار معاملات امروز، چهارشنبه 1 مرداد 1393
آخرین قیمت : 7,615 ریال
نسبت به دیروز : 5 ریال
درصد تغییر: 0.07 %
قیمت آغازین: 7,700 ریال
آخرین معامله: 7,700 ریال
بالاترین قیمت: 7,850 ریال
روز گذشته: 7,610 ریال
EPS: 712
P/E: 10.7
حجم معاملات: 8,217
ارزش معاملات: 64 م.ر
تعداد: 9
تاثیر در شاخص: 0.07 %
ارزش بازار: 5,181,246 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم موتوژن‌ (بموتو)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
بالبر كابل‌ البرز
1,690 ریال 62 3.81%
بترانس ايران‌ ترانسفو
4,756 ریال 215 4.73%
بترانس4 (ايران‌ ترانسفو (عمده
--- --- ---
بسويچ پارس‌سويچ‌
3,105 ریال 38 1.24%
بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
10,181 ریال 348 3.54%
بكاب صنايع‌جوشكاب‌يزد
11,357 ریال 345 3.13%
بكام كارخانجات توليدي شهيد قندي
1,590 ریال 53 3.45%
بنيرو نيروترانس‌
6,009 ریال 216 3.73%