سهام شرکت موتوژن‌ (بموتو)

آخرین قیمت سهام موتوژن‌ (بموتو) : 7,555 ریال

آمار معاملات امروز، چهارشنبه 2 مهر 1393
آخرین قیمت : 7,555 ریال
نسبت به دیروز : 2- ریال
درصد تغییر: -0.03 %
قیمت آغازین: 7,255 ریال
آخرین معامله: 7,260 ریال
بالاترین قیمت: 7,260 ریال
روز گذشته: 7,557 ریال
EPS: 724
P/E: 10.4
حجم معاملات: 3,605
ارزش معاملات: 26 م.ر
تعداد: 5
تاثیر در شاخص: -0.03 %
ارزش بازار: 5,140,422 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم موتوژن‌ (بموتو)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
بالبر كابل‌ البرز
2,254 ریال 84 3.87%
بترانس ايران‌ ترانسفو
3,992 ریال 2- -0.05%
بترانس4 (ايران‌ ترانسفو (عمده
--- --- ---
بسويچ پارس‌سويچ‌
3,647 ریال 25 0.69%
بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
19,294 ریال 85- -0.44%
بكاب صنايع‌جوشكاب‌يزد
11,478 ریال 397- -3.34%
بكام كارخانجات توليدي شهيد قندي
1,760 ریال 22- -1.23%
بنيرو نيروترانس‌
5,603 ریال 5 0.09%