سهام شرکت موتوژن‌ (بموتو)

آخرین قیمت سهام موتوژن‌ (بموتو) : 7,524 ریال

آمار معاملات امروز، پنجشنبه 10 مهر 1393
آخرین قیمت : 7,524 ریال
نسبت به دیروز : 5- ریال
درصد تغییر: -0.07 %
قیمت آغازین: 7,228 ریال
آخرین معامله: 7,228 ریال
بالاترین قیمت: 7,529 ریال
روز گذشته: 7,529 ریال
EPS: 724
P/E: 10.4
حجم معاملات: 8,909
ارزش معاملات: 64 م.ر
تعداد: 13
تاثیر در شاخص: -0.08 %
ارزش بازار: 5,119,330 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم موتوژن‌ (بموتو)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
بالبر كابل‌ البرز
2,116 ریال 62- -2.85%
بترانس ايران‌ ترانسفو
4,180 ریال 81 1.98%
بترانس4 (ايران‌ ترانسفو (عمده
--- --- ---
بسويچ پارس‌سويچ‌
3,727 ریال 124 3.44%
بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
18,673 ریال 107- -0.57%
بكاب صنايع‌جوشكاب‌يزد
11,478 ریال 397- -3.34%
بكام كارخانجات توليدي شهيد قندي
1,690 ریال 3 0.18%
بنيرو نيروترانس‌
5,610 ریال -- --