سهام شرکت معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)

آخرین قیمت سهام معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) : 6,327 ریال

آمار معاملات امروز، سه شنبه 7 مرداد 1393
آخرین قیمت : 6,327 ریال
نسبت به دیروز : 12- ریال
درصد تغییر: -0.19 %
قیمت آغازین: 6,200 ریال
آخرین معامله: 6,290 ریال
بالاترین قیمت: 6,380 ریال
روز گذشته: 6,339 ریال
EPS: 1035
P/E: 6.1
حجم معاملات: 513,921
ارزش معاملات: 3213 م.ر
تعداد: 146
تاثیر در شاخص: -3.16 %
ارزش بازار: 75,924,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
كاما باما
11,585 ریال 57 0.49%
كبافق معادن‌ بافق‌
5,864 ریال 903 18.2%
كچادح ح . معدني‌وصنعتي‌چادرملو
5,940 ریال 96- -0.6%
كدما معدني‌ دماوند
18,562 ریال 3 0.02%
كروي توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌
2,623 ریال 34 1.31%
كگل معدني و صنعتي گل گهر
5,476 ریال 11 0.2%
كگلح ح . معدني و صنعتي گل گهر
4,221 ریال 3 0.07%
كمنگنز معادن‌منگنزايران‌
5,685 ریال 41- -0.72%
ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌
3,151 ریال 48- -1.5%