سهام شرکت معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)

آخرین قیمت سهام معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) : 5,855 ریال

آمار معاملات امروز، شنبه 1 شهریور 1393
آخرین قیمت : 5,855 ریال
نسبت به دیروز : 7- ریال
درصد تغییر: -0.12 %
قیمت آغازین: 5,700 ریال
آخرین معامله: 5,760 ریال
بالاترین قیمت: 5,900 ریال
روز گذشته: 5,862 ریال
EPS: 1041
P/E: 5.6
حجم معاملات: 190,431
ارزش معاملات: 1092 م.ر
تعداد: 119
تاثیر در شاخص: -1.84 %
ارزش بازار: 70,260,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
كاما باما
10,066 ریال 62- -0.61%
كبافق معادن‌ بافق‌
4,876 ریال 193- -3.81%
كچادح ح . معدني‌وصنعتي‌چادرملو
5,940 ریال 96- -0.6%
كدما معدني‌ دماوند
18,562 ریال 3 0.02%
كروي توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌
2,630 ریال 61 2.37%
كگل معدني و صنعتي گل گهر
5,356 ریال 16- -0.3%
كگلح ح . معدني و صنعتي گل گهر
4,178 ریال 8 -0.43%
كمنگنز معادن‌منگنزايران‌
5,180 ریال 2- -0.04%
ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌
2,815 ریال 49- -1.71%