سهام شرکت معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)

آخرین قیمت سهام معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) : 7,753 ریال

آمار معاملات امروز، یکشنبه 31 فروردین 1393
آخرین قیمت : 7,753 ریال
نسبت به دیروز : 63 ریال
درصد تغییر: 1.4 %
قیمت آغازین: 7,384 ریال
آخرین معامله: 7,798 ریال
بالاترین قیمت: 7,840 ریال
روز گذشته: 7,690 ریال
EPS: 1019
P/E: 7.6
حجم معاملات: 6,736,439
ارزش معاملات: 52229 م.ر
تعداد: 284
تاثیر در شاخص: 15.5 %
ارزش بازار: 93,036,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
كاما باما
9,952 ریال 203 3.99%
كبافق معادن‌ بافق‌
28,462 ریال 1- 0%
كچادح ح . معدني‌وصنعتي‌چادرملو
5,940 ریال 96- -0.6%
كدما معدني‌ دماوند
18,538 ریال 6 0.03%
كروي توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌
2,252 ریال 82 3.96%
كگل معدني و صنعتي گل گهر
9,779 ریال 27 1%
كگلح ح . معدني و صنعتي گل گهر
--- --- ---
كمنگنز معادن‌منگنزايران‌
6,527 ریال 95- -3.97%
ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌
3,292 ریال 35 3.47%