سهام شرکت معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)

آخرین قیمت سهام معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) : 6,313 ریال

آمار معاملات امروز، پنجشنبه 2 مرداد 1393
آخرین قیمت : 6,313 ریال
نسبت به دیروز : 23 ریال
درصد تغییر: 0.37 %
قیمت آغازین: 6,300 ریال
آخرین معامله: 6,311 ریال
بالاترین قیمت: 6,497 ریال
روز گذشته: 6,290 ریال
EPS: 1035
P/E: 6.1
حجم معاملات: 2,154,722
ارزش معاملات: 13637 م.ر
تعداد: 143
تاثیر در شاخص: 5.96 %
ارزش بازار: 75,756,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
كاما باما
10,399 ریال 191- -1.8%
كبافق معادن‌ بافق‌
21,968 ریال 779- -4%
كچادح ح . معدني‌وصنعتي‌چادرملو
5,940 ریال 96- -0.6%
كدما معدني‌ دماوند
18,562 ریال 3 0.02%
كروي توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌
2,290 ریال 19- -0.82%
كگل معدني و صنعتي گل گهر
5,422 ریال 5 0.09%
كگلح ح . معدني و صنعتي گل گهر
4,195 ریال 162 4.02%
كمنگنز معادن‌منگنزايران‌
5,908 ریال 13- -0.22%
ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌
3,430 ریال 65 1.93%