سهام شرکت معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)

آخرین قیمت سهام معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) : 5,940 ریال

آمار معاملات امروز، شنبه 3 آبان 1393
آخرین قیمت : 5,940 ریال
نسبت به دیروز : 2 ریال
درصد تغییر: -0.51 %
قیمت آغازین: 5,905 ریال
آخرین معامله: 5,908 ریال
بالاترین قیمت: 6,045 ریال
روز گذشته: 5,938 ریال
EPS: 1041
P/E: 5.7
حجم معاملات: 665,371
ارزش معاملات: 3958 م.ر
تعداد: 178
تاثیر در شاخص: 0.53 %
ارزش بازار: 71,280,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
كاما باما
9,493 ریال 222- -2.29%
كبافق معادن‌ بافق‌
4,298 ریال 2- -0.05%
كچادح ح . معدني‌وصنعتي‌چادرملو
5,940 ریال 96- -0.6%
كدما معدني‌ دماوند
18,562 ریال 3 0.02%
كروي توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌
2,278 ریال 14- -0.61%
كگل معدني و صنعتي گل گهر
5,574 ریال 1- -0.02%
كگلح ح . معدني و صنعتي گل گهر
4,178 ریال 8 -0.43%
كمنگنز معادن‌منگنزايران‌
6,282 ریال 101- -1.58%
ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌
2,604 ریال 5 0.19%