سهام شرکت معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)

آخرین قیمت سهام معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) : 5,890 ریال

آمار معاملات امروز، یکشنبه 30 شهریور 1393
آخرین قیمت : 5,890 ریال
نسبت به دیروز : 12- ریال
درصد تغییر: -0.2 %
قیمت آغازین: 5,675 ریال
آخرین معامله: 5,680 ریال
بالاترین قیمت: 5,789 ریال
روز گذشته: 5,902 ریال
EPS: 1041
P/E: 5.7
حجم معاملات: 204,542
ارزش معاملات: 1165 م.ر
تعداد: 102
تاثیر در شاخص: -3.18 %
ارزش بازار: 70,680,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
كاما باما
10,246 ریال 16- -0.16%
كبافق معادن‌ بافق‌
4,453 ریال 171 3.99%
كچادح ح . معدني‌وصنعتي‌چادرملو
5,940 ریال 96- -0.6%
كدما معدني‌ دماوند
18,562 ریال 3 0.02%
كروي توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌
2,401 ریال 5- -0.21%
كگل معدني و صنعتي گل گهر
5,248 ریال 6- -0.11%
كگلح ح . معدني و صنعتي گل گهر
4,178 ریال 8 -0.43%
كمنگنز معادن‌منگنزايران‌
6,194 ریال 9- -0.15%
ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌
2,716 ریال 31- -1.13%