سهام شرکت معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)

آخرین قیمت سهام معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) : 5,934 ریال

آمار معاملات امروز، چهارشنبه 12 شهریور 1393
آخرین قیمت : 5,934 ریال
نسبت به دیروز : 4- ریال
درصد تغییر: -2.16 %
قیمت آغازین: 5,800 ریال
آخرین معامله: 5,810 ریال
بالاترین قیمت: 5,938 ریال
روز گذشته: 5,938 ریال
EPS: 1041
P/E: 5.7
حجم معاملات: 108,888
ارزش معاملات: 633 م.ر
تعداد: 56
تاثیر در شاخص: -1.06 %
ارزش بازار: 71,208,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
كاما باما
10,235 ریال 21 1.38%
كبافق معادن‌ بافق‌
4,565 ریال 17- -2.34%
كچادح ح . معدني‌وصنعتي‌چادرملو
5,940 ریال 96- -0.6%
كدما معدني‌ دماوند
18,562 ریال 3 0.02%
كروي توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌
2,538 ریال 14- -1.06%
كگل معدني و صنعتي گل گهر
5,293 ریال 2- -2.32%
كگلح ح . معدني و صنعتي گل گهر
4,178 ریال 8 -0.43%
كمنگنز معادن‌منگنزايران‌
5,351 ریال 19 3.99%
ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌
2,699 ریال 1 -1.04%