سهام شرکت بانك تجارت (وتجارت)

آخرین قیمت سهام بانك تجارت (وتجارت) : 1,004 ریال

آخرین آمار معاملات
آخرین قیمت : 1,004 ریال
نسبت به دیروز : --
درصد تغییر: --
قیمت آغازین: 1,001 ریال
آخرین معامله: 1,004 ریال
بالاترین قیمت: 1,007 ریال
روز گذشته: 1,004 ریال
EPS: 464
P/E: 2.2
حجم معاملات: 19,347,594
ارزش معاملات: 19416 م.ر
تعداد: 983
تاثیر در شاخص: --
ارزش بازار: 45,882,800 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم بانك تجارت (وتجارت)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
وانصار بانك انصار
2,293 ریال 21- -0.91%
وبصادر بانك صادرات ايران
802 ریال 1 0.12%
وبملت بانك ملت
2,090 ریال 3- -0.14%
وپارس بانك‌پارسيان‌
2,825 ریال 4- -0.14%
وپاسار بانك پاسارگاد
1,728 ریال 10- -0.58%
وپاسارح ح.بانك پاسارگاد
668 ریال 16- -2.34%
وپست پست بانك ايران
7,044 ریال 207- -2.85%
وسينا بانك سينا
1,895 ریال 7- -0.37%
وكار بانك‌ كارآفرين‌
2,414 ریال 5- -0.21%
ونوين بانك‌اقتصادنوين‌
2,265 ریال 4- -0.18%