سهام شرکت بانك تجارت (وتجارت)

آخرین قیمت سهام بانك تجارت (وتجارت) : 1,005 ریال

آخرین آمار معاملات
آخرین قیمت : 1,005 ریال
نسبت به دیروز : --
درصد تغییر: --
قیمت آغازین: 1,004 ریال
آخرین معامله: 1,008 ریال
بالاترین قیمت: 1,008 ریال
روز گذشته: 1,005 ریال
EPS: 464
P/E: 2.2
حجم معاملات: 13,285,326
ارزش معاملات: 13353 م.ر
تعداد: 603
تاثیر در شاخص: --
ارزش بازار: 45,928,500 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم بانك تجارت (وتجارت)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
وانصار بانك انصار
2,056 ریال 74- -3.47%
وبصادر بانك صادرات ايران
791 ریال 6 0.76%
وبملت بانك ملت
1,958 ریال 2 0.1%
وپارس بانك‌پارسيان‌
2,737 ریال 6- -0.22%
وپاسار بانك پاسارگاد
1,653 ریال 5- -0.3%
وپاسارح ح.بانك پاسارگاد
557 ریال 18- -3.13%
وپست پست بانك ايران
1,440 ریال 24 1.69%
وسينا بانك سينا
1,851 ریال 8- -0.43%
وكار بانك‌ كارآفرين‌
2,285 ریال 47- -2.02%
ونوين بانك‌اقتصادنوين‌
2,234 ریال 1- -0.04%