سهام شرکت بانك تجارت (وتجارت)

آخرین قیمت سهام بانك تجارت (وتجارت) : 1,144 ریال

آمار معاملات امروز، شنبه 4 مرداد 1393
آخرین قیمت : 1,144 ریال
نسبت به دیروز : 18 ریال
درصد تغییر: 1.6 %
قیمت آغازین: 1,126 ریال
آخرین معامله: 1,155 ریال
بالاترین قیمت: 1,160 ریال
روز گذشته: 1,126 ریال
EPS: 464
P/E: 2.5
حجم معاملات: 26,714,326
ارزش معاملات: 30558 م.ر
تعداد: 1769
تاثیر در شاخص: 17.52 %
ارزش بازار: 52,280,800 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم بانك تجارت (وتجارت)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
وانصار بانك انصار
2,931 ریال 96 3.39%
وبصادر بانك صادرات ايران
957 ریال 32 3.46%
وبملت بانك ملت
2,143 ریال 17 0.8%
وپارس بانك‌پارسيان‌
2,995 ریال 5- -0.17%
وپاسار بانك پاسارگاد
2,686 ریال 9 -0.11%
وپاسارح ح.بانك پاسارگاد
--- --- ---
وپست پست بانك ايران
7,044 ریال 207- -2.85%
وسينا بانك سينا
2,689 ریال 65 2.48%
وكار بانك‌ كارآفرين‌
2,763 ریال 98 3.98%
ونوين بانك‌اقتصادنوين‌
2,381 ریال 1- -0.04%