سهام شرکت بانك تجارت (وتجارت)

آخرین قیمت سهام بانك تجارت (وتجارت) : 1,255 ریال

آخرین آمار معاملات
آخرین قیمت : 1,255 ریال
نسبت به دیروز : 2 ریال
درصد تغییر: 0.56 %
قیمت آغازین: 1,250 ریال
آخرین معامله: 1,260 ریال
بالاترین قیمت: 1,274 ریال
روز گذشته: 1,253 ریال
EPS: 464
P/E: 2.7
حجم معاملات: 8,754,361
ارزش معاملات: 11001 م.ر
تعداد: 607
تاثیر در شاخص: 1.87 %
ارزش بازار: 57,353,500 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم بانك تجارت (وتجارت)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
وانصار بانك انصار
2,904 ریال 14 -0.03%
وبصادر بانك صادرات ايران
1,021 ریال 3 -0.49%
وبملت بانك ملت
2,357 ریال 13 0.3%
وپارس بانك‌پارسيان‌
3,705 ریال 9 -0.35%
وپاسار بانك پاسارگاد
2,877 ریال 32 0.6%
وپاسارح ح.بانك پاسارگاد
--- --- ---
وپست پست بانك ايران
7,121 ریال 74- -2.02%
وسينا بانك سينا
3,137 ریال 7 3.99%
وكار بانك‌ كارآفرين‌
2,783 ریال 1- -1.01%
ونوين بانك‌اقتصادنوين‌
2,773 ریال 3- -0.36%