سهام شرکت بانك تجارت (وتجارت)

آخرین قیمت سهام بانك تجارت (وتجارت) : 1,006 ریال

آخرین آمار معاملات
آخرین قیمت : 1,006 ریال
نسبت به دیروز : 4 ریال
درصد تغییر: 0.4 %
قیمت آغازین: 1,000 ریال
آخرین معامله: 1,002 ریال
بالاترین قیمت: 1,018 ریال
روز گذشته: 1,002 ریال
EPS: 464
P/E: 2.2
حجم معاملات: 10,723,100
ارزش معاملات: 10798 م.ر
تعداد: 935
تاثیر در شاخص: 4.01 %
ارزش بازار: 45,974,200 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم بانك تجارت (وتجارت)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
وانصار بانك انصار
2,612 ریال 17- -0.65%
وبصادر بانك صادرات ايران
860 ریال 9- -1.04%
وبملت بانك ملت
2,135 ریال 8- -0.37%
وپارس بانك‌پارسيان‌
2,971 ریال 7- -0.24%
وپاسار بانك پاسارگاد
2,686 ریال 9 -0.11%
وپاسارح ح.بانك پاسارگاد
--- --- ---
وپست پست بانك ايران
7,044 ریال 207- -2.85%
وسينا بانك سينا
2,079 ریال 77 3.85%
وكار بانك‌ كارآفرين‌
2,537 ریال 74 3%
ونوين بانك‌اقتصادنوين‌
2,373 ریال 3- -0.13%