سهام شرکت بانك تجارت (وتجارت)

آخرین قیمت سهام بانك تجارت (وتجارت) : 1,003 ریال

آمار معاملات امروز، سه شنبه 29 مهر 1393
آخرین قیمت : 1,003 ریال
نسبت به دیروز : 1 ریال
درصد تغییر: 0.1 %
قیمت آغازین: 1,000 ریال
آخرین معامله: 1,004 ریال
بالاترین قیمت: 1,016 ریال
روز گذشته: 1,002 ریال
EPS: 464
P/E: 2.2
حجم معاملات: 4,838,232
ارزش معاملات: 4857 م.ر
تعداد: 330
تاثیر در شاخص: 1.01 %
ارزش بازار: 45,837,100 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم بانك تجارت (وتجارت)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
وانصار بانك انصار
2,310 ریال 41 1.81%
وبصادر بانك صادرات ايران
792 ریال 6- -0.75%
وبملت بانك ملت
1,936 ریال 7 1.61%
وپارس بانك‌پارسيان‌
2,658 ریال -- --
وپاسار بانك پاسارگاد
1,532 ریال 2 0.13%
وپاسارح ح.بانك پاسارگاد
500 ریال -- --
وپست پست بانك ايران
1,415 ریال 9- -0.63%
وسينا بانك سينا
1,696 ریال 22 1.31%
وكار بانك‌ كارآفرين‌
2,191 ریال -- --
ونوين بانك‌اقتصادنوين‌
2,304 ریال -- --