سهام شرکت توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا)

آخرین قیمت سهام توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا) : 1,869 ریال

آمار معاملات امروز، پنجشنبه 30 مرداد 1393
آخرین قیمت : 1,869 ریال
نسبت به دیروز : 44 ریال
درصد تغییر: 2.41 %
قیمت آغازین: 1,857 ریال
آخرین معامله: 1,890 ریال
بالاترین قیمت: 1,890 ریال
روز گذشته: 1,825 ریال
EPS: 217
P/E: 8.6
حجم معاملات: 459,064
ارزش معاملات: 866 م.ر
تعداد: 99
تاثیر در شاخص: 1.25 %
ارزش بازار: 2,429,700 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
پرديس سرمايه گذاري پرديس
1,194 ریال 16- -1.32%
پرديسح ح . سرمايه گذاري پرديس
320 ریال 23- -6.71%
واتي سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند
3,710 ریال 74- -1.96%
وبوعلي سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌
2,144 ریال 4- -0.19%
وبهمن سرمايه‌گذاري‌بهمن‌
1,563 ریال -- --
وبيمه سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌
1,620 ریال 40 2.53%
وتوسم سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌
3,112 ریال 5- -0.16%
وساپا سرمايه‌گذاري‌ سايپا
1,112 ریال 19- -1.68%
وساپاح ح . سرمايه‌گذاري‌ سايپا
--- --- ---
وسپه سرمايه‌گذاري‌ سپه‌
2,327 ریال 25- -1.06%
وسپهح ح . سرمايه‌گذاري‌ سپه‌
959 ریال 70 7.87%
وصنا گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌
2,258 ریال 1- -0.04%
وصناح ح . ‌گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌
1,054 ریال 32- -2.95%
وصنعت سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌
2,193 ریال 77- -3.39%
وملت سرمايه‌گذاري‌ملت‌
678 ریال 7- -1.02%
ونيرو سرمايه‌گذاري‌نيرو
2,082 ریال 37 2.69%
ونيكي سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌
1,841 ریال 1- -0.05%