سفارت اتريش در تهران

سفارت اتريش در تهران
Austria embassy in Tehran

آدرس: تهران ، خيابان باهنر (نياوران)، خيابان مقدسي، خيابان زماني، بن بست ميرولي، پلاک 8
تلفن: 22750038 - 22750040 - 22750041 - 22750042 (021)
فکس: 22705262 (021)
کدپستی: 1979633755
روز و ساعات کاري : يکشنبه تا پنجشنبه، ساعت 9 تا 12
آدرس وب سایت: http://www.bmeia.gv.at/pe/botschaft/teheran.html
آدرس پست الکترونیکی: teheran-ob@bmeia.gv.at

محل سفارت اتريش در تهران روی نقشه

نام های درج شده برای معابر و اماکن از طریق نقشه گوگل نمایش داده می شود و مسئولیت صحت نام معابر و اماکن مندرج در نقشه، به عهده بانک دیتا نمی باشد.