سفارت ويتنام در تهران

سفارت ويتنام در تهران
Vietnam embassy in Tehran

آدرس: تهران ، خيابان ولي عصر، خيابان مقدس اردبيلي، خيابان پسيان، خيابان اکبري، خيابان مرداني، ارديبهشت شرقي، پلاک 6
تلفن: 22411670 (021)
فکس: 22416045 (021)
آدرس پست الکترونیکی: sqvn.iran@mail.dci.co.ir

محل سفارت ويتنام در تهران روی نقشه

نام های درج شده برای معابر و اماکن از طریق نقشه گوگل نمایش داده می شود و مسئولیت صحت نام معابر و اماکن مندرج در نقشه، به عهده بانک دیتا نمی باشد.