سفارت آرژانتين در تهران

سفارت آرژانتين در تهران
Argentina embassy in Tehran

آدرس: تهران ، دروس، بلوار شهرزاد، خيابان يارمحمدي، کوچه قو، پلاک 11
تلفن: 22575555 - 22577433 - 22575932 - 22575935 (021)
فکس: 22577432 (021)
روز و ساعات کاري: يکشنبه تا پنجشنبه، ساعت 9 تا 14

محل سفارت آرژانتين در تهران روی نقشه

نام های درج شده برای معابر و اماکن از طریق نقشه گوگل نمایش داده می شود و مسئولیت صحت نام معابر و اماکن مندرج در نقشه، به عهده بانک دیتا نمی باشد.